എയർകണ്ടീഷണർ (ഇൻഡോർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കാബിനറ്റ്)

  • AC air conditioner for indoor industrial cabinet

    ഇൻഡോർ വ്യാവസായിക കാബിനറ്റിനുള്ള എസി എയർകണ്ടീഷണർ

    ബ്ലാക്ക്‌ഷീൽഡ്‌സ് എസി-എൽ സീരീസ് എയർകണ്ടീഷണർ ഒരു വ്യവസായ കൂളിംഗ് സൊല്യൂഷനാണ്, ഇത് ഉയർന്നതും ഇടുങ്ങിയതുമായ കാബിനറ്റിന്റെ വശത്ത് ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, ഇൻഡോർ പരിതസ്ഥിതികളെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന താപ സ്രോതസ്സുകളുടെ അസമവും ലംബവുമായ വിതരണം. വ്യത്യസ്ത കാബിനറ്റിന്റെ ചൂടും ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ പ്രശ്നവും ഇത് ഫലപ്രദമായി പരിഹരിക്കുന്നു.